Dendrologické průzkumy a oceňování dřevin

Součástí nabízených služeb je zpracování dendrologických průzkumů, včetně ocenění dřevin podle aktuální metodiky AOPK .

Vzhledem k naší kapacitě a vybavení jsme schopni zpracovat i rozsáhlé dendrologické průzkumy v krátkých termínech. Důležitá je kvalita podkladů, které jsou pro průzkum k dispozici. Nejvhodnější jsou podklady v digitální podobě ve formátu .dwg (AutoCAD).

Mezi naše nejrozsáhlejší dendrologické průzkumy patří dendrologické průzkumy na trasách teplovodů v Praze
3, 4, 8, 9, 10, 11 a 12.

Pro orgány státní správy, firmy i pro soukromé osoby provádíme odborné posudky dřevin, které jsou potřebné zejména pro podání žádosti o povolení ke kácení dřevin.